Past REU Workshops

REU 23

In the summer of 2023, we provided research opportunity for Hungarian university students in mathematics. Seven groups of three or four students took part in the programme.

Webpage of REU 23 (in Hungarian)

Results presented at the Faculty TDK Conference in 2023:

 • Fleiner Zsigmond György, Juhász Márk Hunor, Kövér Blanka: Product representation of perfect cubes — 1st prize
 • Hegedűs Dániel, Jánosik Áron, Osztényi József: Extremal spectral graph theory — 1st prize

  REU 22

  In the summer of 2022, we provided research opportunity for Hungarian university students in mathematics. Six groups of three or four students took part in the programme.

  Webpage of REU 22 (in Hungarian)

  Results presented at the Faculty TDK Conference in 2022:

 • Füredi Erik: Számtani sorozatokat nem tartalmazó halmazok — 1st prize
 • Encz Koppány, Marits Márton, Váli Benedek, Weisz Máté: Extremal graph theoretical questions in q-graphs — 2nd prize

  Results presented at the National OTDK Conference in 2023:

 • Füredi Erik: Számtani sorozatokat nem tartalmazó halmazok — special award

  ArXiv preprints related to REU 22:

 • Elsholtz, C., Führer, J., Kovács, B., Pach, P. P., Simon, D. G., Velich, N.: Maximal line-free sets in 𝔽pn (2023), https://arxiv.org/abs/2310.03382
 • Németh, B., Kövér, B., Kulcsár, B., Miklósi, R. B., Gilyén, A.: On variants of multivariate signal processing and their characterisations (2023), https://arxiv.org/abs/2312.09072

  REU 21

  In the summer of 2021, we provided research opportunity for Hungarian university students in mathematics. Seven groups of three or four students took part in the programme.

  Webpage of REU 21 (in Hungarian)

  Results presented at the Faculty TDK Conference in 2021:

 • Beke Csongor, Csáji Gergely, Pituk Sára: A Tutte polinom egy alternatív megközelítése — 1st prize
 • Beke Márton, Borbényi Márton, Szemerédi Levente: Körgráfok véletlen módosításainak aszimptotikus spektrálanalízise — 1st prize
 • Imolay András: Multicolor Turán numbers — 1st prize
 • Sándor Csaba, Baja Zsolt, Dobák Dani, Kovács Benedek, Pigler Donát: Monochromatic roots of polynomials — 1st prize
 • Bursics Balázs, Csonka Bence, Szepessy Luca: Hipergráfok lefogása és színezése — 2nd prize
 • Jánosik Áron, Miklós Csenge, Simon Dániel Gábor, Zólomy Kristóf: Alpern-féle keresési játék és változatai — 2nd prize
 • Kocsis Anett, Matolcsi Dávid: Multiplikatív komplementumok — 2nd prize

  Results presented at the National OTDK Conference in 2023:

 • Beke Márton, Borbényi Márton, Szemerédi Levente: Körgráfok véletlen módosításainak aszimptotikus spektrálanalízise — 1st prize
 • Beke Csongor, Csáji Gergely, Pituk Sára: A Tutte polinom egy alternatív megközelítése — 2nd prize
 • Sándor Csaba, Baja Zsolt, Dobák Dani, Kovács Benedek, Pigler Donát: Monochromatic roots of polynomials — 2nd prize
 • Imolay András: Multicolor Turán numbers — special award
 • Bursics Balázs, Csonka Bence, Szepessy Luca: Hipergráfok lefogása és színezése — participation
 • Jánosik Áron, Miklós Csenge, Simon Dániel Gábor, Zólomy Kristóf: Alpern-féle keresési játék és változatai — participation

  Publications related to REU 21:

 • Baja, Zs., Dobák, D., Kovács, B., Pach, P. P., Pigler, D.: Towards characterizing the 2-Ramsey equations of the form ax+ by= p(z), Discrete Mathematics 346:5 (2023) 113324. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012365X23000109
 • Beke, Cs., Csáji, G. K., Csikvári, P., Pituk, S.: Short proof of a theorem of Brylawski on the coefficients of the Tutte polynomial, European Journal of Combinatorics 110 (2023) 103678. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195669822001743
 • Imolay, A., Karl, J., Nagy, Z. L., Váli, B.: Multicolor Turán numbers, Discrete Mathematics 345:9 (2022) 112976. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012365X22001820

  ArXiv preprints related to REU 21:

 • Beke, Cs., Csáji, G. K., Csikvári, P., Pituk, S.: Permutation Tutte polynomial (2023), https://arxiv.org/abs/2311.01936
 • Beke, Cs., Csáji, G. K., Csikvári, P., Pituk, S.: The Merino—Welsh conjecture is false for matroids (2023), https://arxiv.org/abs/2311.01932
 • Bursics, B., Csonka, B., Szepessy, L.: Hitting sets and colourings of hypergraphs (2023), https://arxiv.org/abs/2307.12154
 • Jánosik, Á., Miklós, Cs., Simon, D. G., Zólomy, K.: Discrete and continuous caching games (2023), https://arxiv.org/abs/2310.13777
 • Kocsis, A., Matolcsy, D., Sándor, Cs., Tőtős, Gy.: Multiplicative complements I (2022), https://arxiv.org/abs/2204.00412
 • Kocsis, A., Matolcsy, D., Sándor, Cs., Tőtős, Gy.: Multiplicative complements II (2023), https://arxiv.org/abs/2305.03377

  REU 20

  In the summer of 2020, we provided research opportunity for Hungarian BSc students in mathematics. Five groups of three or four students took part in the programme.

  Webpage of REU 20 (in Hungarian)

  Results presented at the Faculty TDK Conference in 2020:

 • Alexy Marcell, Borbényi Márton, Imolay András: A Szabad Uniform Feszítőerdő összefüggősége az élsúlyozás függvényében - 1st prize
 • Bursics Balázs, Matolcsi Dávid, Schrettner Jakab: Extremális halmazok, derékszögek és Hamming-távolságok - 1st prize
 • Fraknói Ádám, Márton Dávid, Simon Dániel: Optimális adaptív keresés kis kapacitású, megbízhatatlan tesztekkel - 1st prize
 • Kovács Benedek: Páronként diszjunkt vektorpátok keresése 𝔽2n-ben előírt különbségsorozattal - 1st prize
 • Schweitzer Ádám, Szabó Kristóf: Combinatorial approach to Weyl groups - 1st prize

  Results presented at the National OTDK Conference in 2021:

 • Kovács Benedek: Páronként diszjunkt vektorpátok keresése 𝔽2n-ben előírt különbségsorozattal — 2nd prize
 • Alexy Marcell, Borbényi Márton, Imolay András: A Szabad Uniform Feszítőerdő összefüggősége az élsúlyozás függvényében — 3rd prize
 • Bursics Balázs, Matolcsi Dávid, Schrettner Jakab: Extremális halmazok, derékszögek és Hamming-távolságok — participation
 • Fraknói Ádám, Márton Dávid, Simon Dániel: Optimális adaptív keresés kis kapacitású, megbízhatatlan tesztekkel — participation

  Publications related to REU 20:

 • Alexy, M., Borbényi, M., Imolay, A., Timár, Á.: Connectedness of the Free Uniform Spanning Forest as a function of edge weights, Electron. Commun. Probably. 27: 1-12 (2022). https://projecteuclid.org/journals/electronic-communications-in-probability/volume-27/issue-none/Connectedness-of-the-Free-Uniform-Spanning-Forest-as-a-function/10.1214/22-ECP453.full
 • Bursics, B., Matolcsi, D., Pach, P. P., Schrettner, J.: Avoiding right angles and certain Hamming distances, Linear Algebra and its Applications 677 (2023) 71-87. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002437952300294X
 • Fraknói, Á. X., Márton, D. Á., Simon, D. G., Lenger, A. D.: On the Rényi-Ulam game with restricted size queries, Discrete Optimisation 48:1 (2023) 100772. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572528623000142

  ArXiv preprints related to REU 20:

 • Kovács, B.: Finding a perfect matching of 𝔽2n with prescribed differences (2023). https://arxiv.org/abs/2310.17433

  MiniREU 19

  In the summer of 2019, we provided research opportunity for a group of three Hungarian BSc students studying mathematics at the University of Cambridge, supported by Grant 2018-2.1.7-UK_GYAK-2019. The workshop was organised by the MTA-ELTE Lendület Combinatorial Geometry Research Group, with the leadership of Dömötör Pálvölgyi, and by Dániel Lenger, the manager of the programme.